CONSELL ESCOLAR

 EL CONSELL ESCOLAR. CURS 2021-2022


 

Director:

 Antoni Picó

Cap d’estudis:

Miquel Vicens

Secretària:

Francisca Gamundí

Mestres:

Jaume Garcia

Francesca Jaquotot

Xisca Gamundí

Joana Maria Salom

Mares i pares:

Ramon Boqué

Antoni Cañellas

Núria Abad

Margalida Miró

AMIPA:

Joana Ayarte

Ajuntament:

Maria Magdalena Guàrdia

 

 

 

       • COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR:

– Integrants: Director, Antoni Picó; cap d’estudis, Miquel Vicens; secretaria, Francisca Gamundí; mestre, Jaume M Garcia; pares, Ramon Boqué

       • COMISSIÓ DE MENJADOR: 

– Integrants: Director, Antoni Picó; mestre, Jaume M Garcia; mare, Francis Gamón

       • COMISSIÓ PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT  I MATERIAL DIDÀCTIC:

Integrants: Director, Antoni Picó; secretaria, Francisca Gamundí mare Joana Ayarte (APIMA) i Maria Magdalena Guàrdia (Ajuntament)

       • COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: 

-Integrants: Director, Antoni Picó; cap d’estudis, Miquel Vicens: pare, Felip Riera; mestra, Xisca Jaquotot