CONSELL ESCOLAR

Sense-títol-1

 EL CONSELL ESCOLAR. CURS 2022-2023


 

President:

 Antoni Picó

Cap d’estudis:

Miquel Vicens

Secretari:

Tomàs Siquier

Mestres:

Jaume Garcia

Francesca Jaquotot

Mª Antònia Noguera

Joana Maria Salom

Joana Llabrés

Mares i pares:

Margalida Miró

Catina Carbonell

Mª Teresa Oliver

Joan Jordà

AFA:

Joana Ayarte

Ajuntament:

Maria Magdalena Guàrdia

 

                       COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR

Integrants: director, Antoni Picó; cap d’estudis, Miquel Vicens; secretari, Tomàs Siquier; mestra, Mª Antònia Noguera; mares, Margalida Miró

COMISSIÓ DE MENJADOR I  COMISSIÓ PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT  I MATERIAL DIDÀCTIC

Integrants: president, Antoni Picó; mestre, Jaume M Garcia; AFA, Joana Ayarte; Ajuntament, Mª Magdalena Guàrdia

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Integrants: comissió de convivència del centre i mare, Mª Teresa Oliver

COMISSIÓ DE FESTES, CELEBRACIONS I MANTENIMENT DEL CENTRE

Integrants: comissió del centre i mare, Catina Carbonell 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SALUT

Integrants: comissió del centre i pare, Joan Jordà