La monitora de l’escola matinera

Mª de Lluch Arrecio