Les treballadores de l’escola matinera

Imatge de les monitores de l’escola matinera.