Els/les mestres

De dreta a esquerre:

Drets: Jaume García, Antoni Trillo, Xisca Gamundí, Joana Salom, Xisca Jaquotot, Dolça Feliu, Xisca Jaquotot, Dolça Feliu, Joana Llabrés, Bel Martínez, Mª Antònia Noguera i Antoni Picó

Asseguts: Miquel Vicens, Bel Font, Margalida Colom, Sara Genovart, Maria Amengual, Carmen Gallardo, Tomàs Siquier i Guillem Alemany