Definició

 • Una escola, on el més important, són els seus nins i nines i on tot el que feim és per al seu aprenentatge, benestar emocional i desenvolupament integral.

 • Una escola pública, inclusiva i de qualitat capaç d’atendre i arribar a qualsevol tipus d’alumnat i que és capaç de cercar respostes diverses i complexes a diferents situacions d’aprenentatge.

 • Una escola humana i propera, perquè cada nin i cada nina representa una història personal i intransferible. Cal partir d’ella i reconèixer-la. Som i serem una gran família!

 • Una escola oberta a les seves famílies, prenent-les com a primer recurs i volent assolir la seva participació, implicació i compromís.

 • Una escola sincronitzada amb el temps que li ha tocat viure i que el que fa serveix per a la societat en què viu. Que s’hi adapta, que és sensible i flexible davant els canvis i que no és indiferent a allò que succeeix al seu voltant i fins i tot, és transformadora

 • Una escola solidària i que treballa els valors. Que és sensible a les persones i a les comunitats més vulnerables.  

 • Una escola compromesa amb la seva llengua pròpia, la llengua catalana, perquè volem la seva pervivència i desplegament amb total normalitat i també sabent del privilegi i la riquesa que ens atorga la diversitat  lingüística que atresoram. 

 • Una escola compromesa amb el medi ambient perquè sols tenim un planeta i cal protegir-lo i cuidar-lo. És casa nostra! 

 • Una escola que treballa per a la cohesió i la convivència, perquè el col·lectiu és la força i l’eina per arribar a tot tipus de fites compartides.

 • Una escola que promou la participació i la presa de decisions dels seus nins i nines, que els empodera perquè puguin ser responsables i competents. 

 • Una escola amb professionals compromesos  i que són plenament conscients de la importància del fet d’EDUCAR. Que saben que la formació, el treball en equip i la reflexió pedagògica són eines claus per assolir la millor docència. 

 • Una escola que comunica el que fa i ho fa de manera engrescadora i Il·lusionant. 

 • Una escola que treballa per una avaluació de qualitat per afavorir l’avenç de tot el seu alumnat. 

– En definitiva, una escola oberta, viva, desperta, transparent, que deixa petjada,  que es referent  i que és única i irrepetible.