L’equip directiu

EQUIP DIRECTIU

                                                                       Maria Neus Roca Olivieri, Secretària                                                                                                                                       Tomàs Siquier Coll, Cap d’Estudis                                                                                                                                              Miquel Vicens Sastre, Director.