L’equip directiu

EQUIP DIRECTIU

 – Tomàs Siquier , secretari – Antoni Picó, Director-  Miquel Vicens, Cap d’estudis