L’equip directiu

EQUIP DIRECTIU

Antoni Picó, Director – Xisca Gamundí , secretària – Miquel Vicens, Cap d’estudis